• English
  • Français
  • Polski
  • Русский

Trenerskie dylematy

Każdy z trenerów posiada swój, własny warsztat trenerski. Jednak jego kształtowanie nie powinno być nigdy zakończone. Zdobywane przez lata doświadczenie oraz wiedza zawsze może być poddawana modyfikacjom. Tym bardziej, że każda kolejna grupa piłkarzy, z którą przychodzi trenerowi pracować jest inna. Każda posiada inny poziom sportowy, inny potencjał rozwojowy oraz inną strukturę osobową. Dlatego też narzędzia, przy pomocy których trener będzie ją kształtował, muszą być odpowiednio dobrane. To, co sprawdziło się lub zostało wypracowane z jedną drużyną, nie musi procentować i przynosić efekty w pracy szkoleniowej w innym klubie. Dlatego warto być ciągle otwartym na inne koncepcje, poszukiwać nowych metod i sposobów na to, aby osiągać szkoleniowe efekty w jak najkrótszym czasie. To powinno być dzisiaj kryterium charakteryzujące pracę trenera. Nie należy jednak tego pośpiechu przeceniać. Absolutnie konieczna jest również jakość. Jakość, która dziś warunkuje piłkarskie brylanty to element, formowany już na początkowym etapie szkolenia. Koncentracja na wykonywaniu jedynie treści treningowych jest okrajaniem szkolenia z jego maksymalnych, potencjalnych korzyści. W kontekście wieloletnim natomiast powoduje "wyprodukowanie" jedynie boiskowego rzemieślnika. Na etapie szkolenia seniora zbudowanie nawyku spostrzegania jakości jest prawie niemożliwe. Wszyscy skaczą, biegają, kopią piłkę, starają się być nowocześni i zaopatrzeni we wszystko, co najnowsze i najmodniejsze, ale tylko nieliczni stają się gwiazdami i wygrywają, bo są zdecydowanie najlepsi i zawsze panują nad tym, co dzieje się na boisku. Decyduje o tym przede wszystkim jakość, której drobne elementy zbierane są skrupulatnie podczas całego okresu szkolenia. Im bardziej zagłębiamy się w temat jakości sportowej, tym bardziej musimy zdawać sobie sprawę, że jest ona sumą detali. Im większy szczegół, tym jego jakościowa charakterystyka będzie bardziej precyzyjna. Brak jakości to jeden z głównych mankamentów nie tylko naszego piłkarskiego szkolenia, ale generalnie całego środowiska. Praca nad detalami w jej aspekcie to moim zdaniem klucz do sukcesu w przyszłości.

Proponuję w tym miejscu zapoznanie się z tym, co uważam za ciekawe i ważne w kontekście tego co napisałem powyżej. Materiałów szkoleniowych nie traktuję jako zasobu czy atlasu ćwiczeń, ale ciągle wydłużającą się listę zagadnień, pytań i kwestii, których poznanie pozwala rozwiązywać bieżące, trenerskie problemy.


Marek Zub

© 2011-2014 Marak Zub.